HKZ logo
De Hoop helpt!

Samenwerkingsverbanden

Concern De Hoop
Sinds 1 januari 2007 is er sprake van ‘Concern De Hoop'. In Concern De Hoop nemen, naast De Hoop zelf, diverse organisaties plaats met wie De Hoop samenwerkt. Er is één gezamenlijke Raad van Toezicht en ook alle financiën worden samengevoegd tot één jaarrekening. Voordelen van de concernstructuur zijn onder andere krachtenbundeling van christelijke gezondheidszorg en een breed hulpverleningsaanbod. Ook kunnen mensen gerichter worden doorverwezen naar andere organisaties.

Deelnemende organisaties Concern De Hoop
De volgende organisaties nemen deel aan Concern De Hoop:

• De Brug
Stichting De Brug biedt christelijke verslavingszorg in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ook verzorgt De Brug in deze regio intakegesprekken voor De Hoop ggz. Tot 1 januari 2017 maakt zij deel uit van het concern, daarna zal zij formeel niet meer onder het concern vallen. De inhoudelijke samenwerking zal wel verder worden voortgezet.
• Terwille
Stichting Terwille biedt in de regio Noord-Oost Nederland vanuit een christelijke grondslag hulp aan mensen met een verslavingsprobleem. Daarnaast verzorgt Terwille intakegesprekken voor De Hoop ggz.
• Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Mensen kunnen een re-integratietraject volgen en werkervaring opdoen bij één van de leerwerkbedrijven.

Partners
Naast de samenwerking binnen Concern De Hoop, werkt De Hoop samen met een aantal partners zoals het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC). Het CPC heeft als missie: Gods Woord naar harten en huizen van mensen, door pastoraat, preventie en onderwijs ten dienste van de kerkelijke gemeente.

Overige samenwerkingsverbanden
Verder is De Hoop lid van Drechtzorg, een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken in de regio Waardenland.

Daarnaast heeft De Hoop ggz een intentieverklaring ondertekend met zorggroep ZGWA (een organisatie van huisartsenpraktijken in de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard). Beide partijen verklaren hiermee actief te willen samenwerken om de patiëntenzorg van huisartsen in de regio verder te optimaliseren en om de verwijzing van patiënten naar de psychiatrische zorg en verslavingszorg verder te stroomlijnen.

De samenwerking komt ten goede aan patiënten van huisartsen die zijn aangesloten bij zorggroep ZGWA, in de regio’s Drechtsteden en West Alblasserwaard. Er is vanaf nu bijvoorbeeld een directe mogelijkheid voor de aangesloten huisartsen en POH-ggz’s om specialisten van De Hoop ggz te consulteren over specifieke casussen in hun praktijk. Daarnaast biedt De Hoop ggz bij- en nascholing op het gebied van psychiatrie en verslaving aan de aangesloten artsen. Verder maken de twee partijen concrete afspraken over doorverwijzing en onderhouden ze nauwe contacten, bijvoorbeeld om elkaar rechtstreeks te informeren over relevante veranderingen.

Bijlagen
Zorgvisie De Hoop [pdf]
Wij zijn iedere werkdag open
van 8.30 - 17.00 uur.
Bel ons:
078-6111 111