HKZ logo
De Hoop helpt!

Hulp bij verslaving (12-18 jaar)

Hulp voor kinderen en jongeren bij verslaving en psychische klachten -dubbele diagnose (12-18 jaar)

Middelen zoals alcohol, drugs en tabak maken onderdeel uit van onze cultuur. Ze worden gebruikt om te kunnen ontspannen, alleen of in gezelschap. Je komt alcohol en drugs tegen in je omgeving, bijvoorbeeld op school of bij je vrienden. Als je steeds meer gaat gebruiken, meer gebruikt dan je van plan was, het grootste deel van de dag gebruikt of de hele dag in je hoofd bezig bent met gebruik, dan is er sprake van problematisch gebruik, ook wel verslaving genoemd. Bij De Hoop ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie kun je terecht voor alle vormen van verslaving aan middelen (alcohol, wiet, hash, cocaïne, speed, heroïne, etc. Voor mensen met een GHB-verslaving werken we samen met een andere instelling). Je ook terecht voor gedragsverslavingen (gokken, gamen, internetten, social media verslaving, seksverslaving, etc.)

Jongeren zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van een verslaving. Jongeren hebben nog geen volledig ontwikkelde impulsbeheersing en geven daarom sneller toe aan beloningen op korte termijn. Jongeren denken minder toekomstgericht en zijn gericht op het ‘hier-en-nu’. Ook de invloed van vrienden speelt daarbij een grote rol.

Verder raken mensen met psychische problemen sneller verslaafd. Er is dan sprake van Dubbel Diagnose (verslaving en psychische problemen). De Hoop ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie  is gespecialiseerd in het behandeling van, niet alleen de verslaving, maar ook de psychische problematiek.

Behandeling

Gesprekken
Hoe de behandeling er uit ziet, hangt af van hoe groot je problemen zijn. Behandeling kan plaatsvinden op een van onze poliklinieken (Amersfoort, Dordrecht, Houten). Je komt dan vanuit huis voor behandelgesprekken op de polikliniek. Tijdens het eerste gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de problemen (intake). Er wordt een behandelplan op maat gemaakt en in de gesprekken die daarna volgen wordt gewerkt aan de behandeldoelen.

Deeltijd
Als je problemen verder uit de hand zijn gelopen, dan is deeltijdbehandeling mogelijk. Je komt dan meerdere dagen per week bij ons en je krijgt een deel van de dag behandeling en een deel van de dag ga je naar onze school.

Kliniek
Tenslotte kan behandeling plaats vinden in onze kliniek (kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Dubbele Diagnose: ‘Optimist-2’). Je verblijft dan voor een periode van 14 weken op onze afdeling. Je krijgt een intensief behandelprogramma gericht op verslaving, psychische problemen, maar er wordt ook gewerkt aan doelen rondom wonen, werk, opleiding, hobby, etc. Tegelijkertijd ga je ook naar school.

Voor alle behandelvormen geldt dat we het belangrijk vinden om je omgeving bij de behandeling te betrekken. Dat kunnen je ouders zijn, maar bijv. ook een vriend of vriendin, je mentor op school, je begeleider of een (gezins-)voogd.