HKZ logo
De Hoop helpt!

Hulp bij psychische problemen (4 - 18 jaar)

De Hoop ggz biedt hulp aan jongeren met psychische problemen, zoals depressie, angsten, trauma of ADHD.

Gesprekken
Bij De Hoop kun je terecht voor hulp in de vorm van behandelgesprekken. Tijdens deze gesprekken praat je met een hulpverlener over je problemen en gevoelens om te ontdekken waar ze vandaan komen. Ook krijg je tips en opdrachten mee om te leren hoe je het beste met je problemen kunt omgaan. Je spreekt steeds met dezelfde hulpverlener zodat jullie elkaar beter leren kennen.
Meer lezen over de behandelgesprekken

Deeltijdbehanding en scholing
Soms zijn je problemen te groot om er zelf of met hulp van je ouders uit te komen. Er is deskundige hulp nodig. Misschien is er als gevolg van de problemen ook sprake van schooluitval. De Hoop biedt daarom deeltijdbehandeling en scholing voor jongeren.

De deeltijdbehandeling in combinatie met school is bedoeld voor jongeren op het voortgezet onderwijs, met psychiatrische problemen als:
- angst en dwangstoornissen
- stemmingswisselingen (zoals depressie, trauma, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling)
- stoornissen in het autismespectrum

Deze deeltijdbehandeling is een samenwerking tussen De Hoop, Eleos en RefSVO (De Rank, Gomarus Scholengemeenschap, Wartburg College en Driestar College). Aanmelding staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of het jeugdteam en beperkt zich niet tot de scholieren van de betrokken scholen.

Kliniek
Soms heb je meer hulp nodig dan af en toe een gesprek. Het kan je helpen om even niet thuis te wonen. Je kunt dan bij De Hoop in een kliniek wonen: de Kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In de kliniek krijg je een eigen behandelaar die met jou praat over hoe het met je gaat. Samen met jou kijkt hij welke dingen je moet leren en hoe je dat kunt doen.
Meer lezen over de Kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie