HKZ logo
De Hoop helpt!

Ouder-/Partnerwerk

Hulp bij verstoorde relaties

Het Ouder-/Partnerwerk van De Hoop biedt hulp bij relatieproblemen. Deze hulp wordt geboden aan partners en familieleden van verslaafden, maar ook aan mensen bij wie verslaving geen rol speelt in de relatieproblemen.

Als je een familielid of partner hebt met een verslaving, gaat vaak de meeste aandacht naar hem of haar uit. De verslaving heeft echter ook grote invloed op jou, als partner, ouder, kind, broer of zus. Vaak heb je jarenlang in stilte geleden vanwege de verslaving van je partner of familielid. Daardoor kun je vastgelopen zijn in je leven. De Hoop biedt jou via het Ouder-/Partnerwerk de mogelijkheid om aan je problemen te werken.

Soms is er geen sprake van verslaving maar is er een andere oorzaak voor de relatieproblemen tussen jou en je familielid/partner, die voor jou onduidelijk is. Het Ouder-/Partnerwerk kan je helpen de oorzaak op te sporen en een oplossing te vinden.

Christelijke identiteit
De Hoop is een christelijke organisatie. De hulp die De Hoop biedt is gebaseerd op Bijbelse principes. We geloven dat ieder mens waardevol is in Gods ogen en dat genezing en herstel mogelijk is. Alle medewerkers van De Hoop zijn christenen. Voor cliënten is christen zijn of worden geen voorwaarde om bij De Hoop te worden geholpen.

Hulpaanbod
Wat voor hulp kun je verwachten?

  • Relatie-/gezinsgesprekken
    Relatiegesprekken vinden plaats tussen partners en/of tussen verschillende gezinsleden bij wie de onderlinge verhoudingen verstoord zijn. Waar mogelijk wordt gewerkt aan het herstellen van deze verhoudingen. In het relatie- of gezinsgesprek worden onderwerpen besproken die voor dit herstel nodig zijn en worden handvatten aangereikt om op een nieuwe, gezonde manier met elkaar om te gaan.
  • Individuele gesprekken
    Het kan soms nodig zijn om naast relatiegesprekken ook individuele gesprekken te voeren. In deze gesprekken kijken we naar de problemen waar je persoonlijk tegenaan loopt en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
  • Groepsgesprekken
    Het is ook mogelijk om groepsgesprekken te volgen. Bij groepsgesprekken kom je in contact met andere partners en familieleden die met problemen te maken hebben. Onder leiding van een gespreksleider wissel je ervaringen met elkaar uit.

Aanmelden
Als jouw familielid of partner behandeld wordt bij De Hoop, kan vanuit de behandeling het initiatief genomen worden om hulp van het Ouder-/Partnerwerk in te zetten. In dat geval zal een Ouder-/Partnerwerker contact met je opnemen. In alle andere gevallen kun je jezelf aanmelden. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Financiën
Als de gesprekken bij het Ouder-/Partnerwerk onderdeel zijn van de behandeling van je familielid of partner, zijn er voor jou geen kosten aan verbonden. In alle andere situaties wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. Individuele, relatie- of groepsgesprekken zijn dan mogelijk op basis van eigen financiering.

Het is mogelijk om een zogenaamde strippenkaart aan te schaffen. Met een strippenkaart koop je tegen een gereduceerd tarief vijf of tien gesprekken in, die je verspreid over maximaal twaalf maanden kunt opnemen. Er is ook een strippenkaart voor groepsbijeenkomsten. Je kunt daarmee zes bijeenkomsten van twee uur bijwonen.

Locaties
Hulp van het Ouder-/Partnerwerk wordt aangeboden op twee locaties: de polikliniek van De Hoop in Dordrecht en de polikliniek van De Hoop in Houten.

Contact
Voor meer informatie of aanmelding voor het Ouder-/Partnerwerk kun je contact opnemen met:

De Hoop ggz
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
Telefoon: (078) 6 111 111
Mail: info@dehoop.org