Wat is ambulante thuisbegeleiding?

De betekenis van het woord ambulant is: niet gebonden aan één locatie. Bij ambulante thuisbegeleiding kan de persoonlijk begeleider dus op bezoek komen, bij je thuis of een andere gewenste plek. De begeleiders helpen bij het vergroten, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Ook als jouw situatie wat meer vraagt, bijvoorbeeld door psychische- of psychosociale problemen of verslavingsgevoeligheid.

Naast reguliere begeleiding zijn wij namelijk gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met complexe ggz problematiek. Bijvoorbeeld op het gebied van verslaving en dubbel- of triple-diagnose. Hoeveel begeleiding er geboden kan worden hangt af van de indicatie die je krijgt van de WMO.

Adresgegevens

Hoofdkantoor
Oudendijk 69a
3318AG Dordrecht

T: 078 – 6114776
E: aanmeldingaw@dehoop.org

Het zorgcoördinatie team is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

Terug naar locaties

Met welke problemen kan je terecht bij ambulante thuisbegeleiding?

Bij de WMO en in dus ook de persoonlijke begeleiding wordt gewerkt met de zelfredzaamheid-matrix (ZRM). Met deze matrix wordt gekeken naar de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden:

 • werk & opleiding,
 • inkomen,
 • tijdsbesteding,
 • huisvesting,
 • huiselijke relaties,
 • geestelijke gezondheid,
 • lichamelijke gezondheid,
 • middelengebruik,
 • vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven,
 • het sociale netwerk,
 • maatschappelijke participatie
 • en justitie.

Eventueel met een toevoeging rondom ouderschap. Per leefgebied wordt de zelfredzaamheid in kaart gebracht en afgestemd welke ondersteuning nodig is.

Hoe gaat thuisbegeleiding in zijn werk?

Voor de begeleiding begint is er een gesprek met de WMO-consulent, het intakegesprek. Hier spreek je af aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Die afspraken en doelen worden in een plan opgeschreven. Met de begeleider spreek je samen af hoe vaak je een afspraak hebt, waar de afspraak is en hoe lang deze duurt. De begeleiding kan overdag en in de avond plaats vinden. De basis van de samenwerking met de begeleider is eerlijkheid en vertrouwen. We vinden het belangrijk dat je goed kunt opschieten met je begeleider en samen gaan jullie voor resultaat. Je krijgt dan ook een of meer vaste begeleiders die regelmatig bij je thuis komen. Jullie bespreken samen wat je nodig hebt.

Doelen stellen

De thuisbegeleiding richt zich op het (opnieuw) betekenis geven aan het leven. Op het herstel van de gewone dagelijkse dingen, dagbesteding, familiebanden en relaties. We richten ons in de persoonlijke begeleiding op jouw mogelijkheden en talenten. Je werkt aan zelfredzaam zijn en het weer op de rails krijgen van jouw leven in de maatschappij.

 • Aan het begin van de behandeling stellen we een behandelplan op. Hierin staan de overeengekomen veranderingswensen en behandeldoelen beschreven en hoe je aan deze doelen kunt werken. Op vaste momenten evalueren we met je hoe het met je behandeling gaat en stellen we zo nodig het behandelplan bij.

 • Nee, dat hoeft niet. Bij De Hoop is ons geloof wel verweven met de zorg die we bieden, dat is ons fundament. Onze medewerkers zijn wel christelijk. Cliënten mogen zelf bepalen of zij iets willen met het geloof of niet.

Aanmelden

De thuisbegeleiding wordt betaald vanuit de regels van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hiervoor heb je een indicatie nodig voor WMO-zorg bij je eigen gemeente. Een WMO-indicatie. Is het niet duidelijk hoe je dit kunt aanvragen? Neem dan contact met ons op, dan helpen we je graag verder met de aanvraag. Stuur een e-mail naar: aanmeldingaw@dehoop.org

We streven er naar zonder wachtlijst te werken. De WMO-indicatie kan daardoor op korte termijn worden geregeld. De begeleiding start vervolgens met een intakegesprek waarin we het hele proces doorspreken.

Heb je een vraag over de thuisbegeleiding? Of wil je je aanmelden? Dan kun je een e-mail sturen naar aanmeldingaw@dehoop.org.