HKZ logo
De Hoop helpt!

Begeleid Zelfstandig Wonen

Wanneer cliënten als onderdeel van hun behandelprogramma in Dorp De Hoop komen wonen, dan komen zij na enige tijd mogelijk in aanmerking voor  een woning op de afdeling ‘Begeleid Zelfstandig Wonen’ (BZW). Wonen op BZW betekent dat je meestal een klinische behandeling achter de rug hebt en nu gaat oefenen met zelfstandig wonen. Ondertussen kan je verdere behandeling nog voortgezet worden. Daarnaast is het de bedoeling dat je 32 uur per week dagbesteding hebt, bijvoorbeeld in de vorm van een werkervaringsplaats.

Doelgroep
Cliënten met verslavingszorg en ggz-problematiek komen in aanmerking voor Begeleid Zelfstandig Wonen, meestal als vervolg op de klinische behandeling en soms na doorverwijzing vanuit de polikliniek.

Doel
Deze woonvorm is gericht op herstel van jouzelf (van bijvoorbeeld ggz-problematiek of een verslaving) en terugkeer naar functioneren in de maatschappij. Een voorwaarde voor wonen op BZW is dan ook dat je behandeling volgt en dagbesteding hebt.

Financiën
De financiering van deze zorg vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet. Je huurt een kamer en de  duur van Begeleid Zelfstandig Wonen is in principe 4,5 maand met een eventuele verlening tot  maximaal negen maanden.