Wat is deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs?

Als je problemen hebt, is het vaak moeilijk om het vol te houden op school. Soms ga je als gevolg van je probleem helemaal niet meer naar school toe. Het komt ook voor dat aanmelding voor een behandeling wordt uitgesteld uit angst dat je teveel achter gaat lopen op school. In die gevallen kan deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs een oplossing zijn. Deze vorm van behandeling is geschikt voor jou als je op het voortgezet onderwijs zit en kampt met psychiatrische problemen zoals angst en dwangstoornissen, somberheidsklachten, of problemen als gevolg van een trauma.

Hoe doen we dat?

Als je bij De Hoop komt voor deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs, wisselen dagdelen behandeling en dagdelen school af. We stemmen het lesprogramma af met je huidige school. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend ben je gewoon thuis. Een deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs duurt meestal zo’n drie maanden.

Deze vorm van deeltijdbehandeling is een samenwerkingsverband tussen De Hoop ggz, Eleos en een aantal scholen in de regio van het samenwerkingsverband RefSVO, te weten De Rank, Gomarus Scholengemeenschap, Wartburg College en Driestar College. De behandeling staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of van het jeugdteam en beperkt zich dus niet tot scholieren van de betrokken scholen.