Raad van Toezicht
Dhr. C. Kleingeld (voorzitter)
Dhr. drs. B.W. Gort
Dhr. J. den Heijer
Mevr. L. Malschaert-Slofstra
Dhr. H. de Ruiter

Raad van Bestuur
Dhr. drs. J. de Gruijter
Mevr. drs. I. Blom
Dhr. drs. H.J.H. Kuijpers

Jaarverslag

Hieronder is het jaarverslag van 2019 als download toegevoegd. De volledige jaarverantwoordingen van de afgelopen jaren zijn te bekijken via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bekijk hier alle jaarverslagen