De Hoop helpt! Ook in Rotterdam.

Ook in Rotterdam bieden wij geestelijke gezondheidszorg. Je kan bij ons terecht wanneer je behoefte hebt aan hulp bij psychische klachten of verslaving. Soms loop je namelijk zo vast dat je er zelf niet meer uitkomt. We helpen je dan op betrokken en deskundige wijze om weer perspectief te vinden.

Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging willen we meer dan ons best voor je doen; we geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen! Wij bieden hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Adresgegevens

Polikliniek Rotterdam
Pegasusweg 200
3067 KX Rotterdam
T: 010-4104330
E: secretariaatRD@dehoop.org

De polikliniek Rotterdam is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

Wil je weten hoe je bij onze locatie kunt komen? Plan dan je route via deze link. Kom je met het openbaar vervoer? Gebruik dan deze link om je reis te plannen.

Terug naar locaties

Aanmeldstop Kinder- en jeugdpsychiatrie

Op dit moment geldt er in de regio Rijnmond een aanmeldstop in de ggz voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar). U kunt uw kind daardoor niet aanmelden bij De Hoop ggz.

De ggz-zorg aan kinderen en jongeren in Nederland wordt gefinancierd door de gemeente. De gemeente Rotterdam heeft ook voor 2021 een budget gesteld. Dit budget is nu op. Dat betekent dat de stop voor aanmelding niet alleen geldt voor De Hoop ggz, maar voor bijna alle ggz-instellingen voor kinderen en jeugd.
De staatsecretaris heeft toegezegd extra geld vrij te maken voor de ggz-zorg aan kinderen en jongeren. Wanneer dit budget beschikbaar is en wat de voorwaarden gaan zijn is nog niet bekend.

Crisis
Is er bij u sprake van een crisissituatie? Dan wijzen wij u op de volgende websites:

Uitzonderingen
Voor kinderen en jongeren met structurele schooluitval geldt op dit moment nog geen stop. Voor deze kinderen kunnen wij wel behandeling aanbieden. De wachttijd voor deze behandeling is 2 maanden.

  • De Hoop heeft geen crisisdienst. Als je dringend hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met je eigen huisarts. Buiten kantoortijden kun je contact opnemen met de huisartsenpost in je buurt. Zij kunnen je vervolgens in contact brengen met de regionale crisisdiensten. Als je al bij De Hoop in behandeling bent en er doet zich een crisissituatie voor, dan neemt een medewerker van De Hoop contact op met onze interne crisisdienst.

  • Wil je je aanmelden voor behandeling of begeleiding bij De Hoop? Neem dan contact op met je huisarts of een andere instelling die jou kan doorverwijzen. De huisarts zal een verwijsbrief voor je maken en deze versturen naar De Hoop. Een voorbeeld-verwijsbrief kun hier downloaden. Je hebt een verzekering nodig om behandeling te krijgen.

  • Nee, dat hoeft niet. Bij De Hoop is ons geloof wel verweven met de zorg die we bieden, dat is ons fundament. Onze medewerkers zijn wel christelijk. Cliënten mogen zelf bepalen of zij iets willen met het geloof of niet.

Als je je wilt aanmelden bij De Hoop kun je contact met ons opnemen. Om je te kunnen aanmelden heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of een andere instantie die je kan doorverwijzen.