HKZ logo
De Hoop helpt!

Hulp voor kinderen en jongeren

Op school lijkt iedereen om je heen happy: je vrienden maken lol en je hoort stoere verhalen. Maar het leven is niet altijd zo mooi als het lijkt. Voel jij je vaak depri, alleen of heb je iets heftigs meegemaakt? Misschien ben je wel verslaafd, snel afgeleid, agressief, angstig of ben je dwangmatig bezig met eten. Deze problemen kunnen het je knap lastig maken op school of thuis. Gelukkig is er wat aan te doen.

Hulp bij psychische problemen (4 t/m 17 jaar)
Bij De Hoop kun je terecht voor onderzoek en behandelgesprekken om te werken aan je probleem. Wanneer alleen gesprekken niet voldoende zijn, kun je extra hulp krijgen en worden opgenomen in de kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Dit is een kliniek waar je terecht kunt met psychiatrische problemen, zoals depressie, angsten, trauma, eetproblemen of ADHD.

Deeltijdbehanding en onderwijs (12 t/m 18 jaar)
Soms zijn je problemen te groot om er zelf of met hulp van je ouders uit te komen. Er is deskundige hulp nodig. Misschien is er als gevolg van de problemen ook sprake van schooluitval. De Hoop biedt daarom deeltijdbehandeling en onderwijs voor jongeren.

De deeltijdbehandeling in combinatie met school is bedoeld voor jongeren op het voortgezet onderwijs, met psychiatrische problemen als:
- angst en dwangstoornissen
- stemmingswisselingen (zoals depressie, trauma, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling)
- stoornissen in het autismespectrum

Deze deeltijdbehandeling is een samenwerking tussen De Hoop, Eleos en RefSVO (De Rank, Gomarus Scholengemeenschap, Wartburg College en Driestar College). Aanmelding staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of het jeugdteam en beperkt zich niet tot de scholieren van de betrokken scholen.

Hulp bij verslaving en psychische klachten (dubbele diagnose), 12 tot 18 jaar
Ook voor problemen rondom overmatig alcohol- en drugsgebruik, gamen en problemen rondom seksualiteit kun je terecht bij De Hoop ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie. Behandeling kan plaatsvinden op onze poliklinieken, maar we hebben ook een deeltijdbehandeling en een kliniek voor kinderen en jongeren met een dubbele diagnose.

Meer informatie over deze behandelingen vind je op deze pagina.

Jeugdggz per 2015
In de nieuwe Jeugdwet is geregeld dat per 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg. Klik hier voor meer informatie.

Bijlagen
Informatiefilm Kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie [mp4]