Ontwikkelen tot gecertificeerd ervaringsdeskundige

De Interne Opleidingsschool biedt mogelijkheden aan cliënten en oud-cliënten van De Hoop ggz om zich te ontwikkelen tot gecertificeerd ervaringsdeskundige. In een leertraject van één jaar wordt men met behulp van interne coaching, training en een externe opleiding geholpen een portfolio op te bouwen dat een goede startpositie geeft voor een vervolgstudie en/of betaalde baan in de zorg. Intervisie en de zelfhulpgroepen van Stay Clean maken ook onderdeel uit van dit leertraject. Met behulp van een intervisiegroep wisselen de deelnemers van de Interne Opleidingsschool ervaringen uit en helpen zij elkaar om beter te worden in hun werk. Daarnaast doet men praktijkervaring op in de vorm van een stage bij een van de dertien domeinen binnen de Interne Opleidingsschool. Op elk van de dertien domeinen geven oud-cliënten als senior leiding. Zij sturen het team aan en leggen verantwoording af aan de projectleider of vervangend projectleider.

Lees meer over het leertraject

Doel van de opleiding

Het doel van dit leertraject is dat cliënten en oud-cliënten ervaring op kunnen doen in de zorg en tevens een portfolio op kunnen bouwen, dit mogelijkerwijs als voorbereiding op een zorggerelateerde mbo- of hbo-opleiding binnen en buiten De Hoop. Daarbij kan een portfolio voor een zorginstelling extra informatie geven in een sollicitatieprocedure met betrekking tot vacatures voor omscholers, waarbij er tot een werk-leerovereenkomst wordt gekomen. De opleiding leert cliënten en oud-cliënten van De Hoop hun levenservaring deskundig in te zetten als voorbeeld van hoop voor lotgenoten.

Accepteer de cookies om deze video te kunnen bekijken. Lees ons cookiebeleid.

Aanmelden

Ben je cliënt of oud-cliënt bij De Hoop, dan kun je je aanmelden voor de opleiding bij de Interne Opleidingsschool. We lopen dan een procedure met je door waar we een aantal dingen voor nodig hebben.

Bekijk hoe je je kunt aanmelden