Cliënten en oud-cliënten van De Hoop onderzoeken de mogelijkheden om met opgenomen gasten van De Hoop op zogenaamde therapeutische werkweken te gaan. De Hoop heeft een lange historie in het aanbieden van werkweken naar Zwitserland en Roemenië. Op dit moment verkennen wij vanuit de Interne Opleidingsschool nieuwe mogelijkheden.

"Omdat wij weten hoezeer het gecombineerde aanbod van samen ontspanning beleven, uitdaging en zingeving op een andere locatie ons herstel ten goede komt."