Het leertraject van de Interne Opleidingsschool duurt één jaar. In dit jaar word je begeleid door een persoonlijke coach.

Externe opleiding
Er worden twee externe opleidingen ingekocht door De Hoop. Verschillende deskundigen die gespecialiseerd zijn in ervaringsdeskundigheid geven les bij de Interne Opleidingsschool. De externe opleiding bestaat uit twee onderdelen: de TOED (Traject Opleiding Ervaringsdeskundigheid) en de GEO (GGZ Ervaringsagoog Opleiding). Beide opleidingen worden ingekocht bij het IGPB (Instituut voor Gebruikersparticipatie) uit Amsterdam.

Interne opleiding
De interne trainingen worden gegeven door Sjaak Monster, Projectleider van de Interne Opleidingsschool. Soms geeft een andere deskundige training over een specifiek thema. De trainingen gaan grotendeels over verschillende modellen en vaardigheden die gebruikt worden in de hulpverlening, zoals de presentiebenadering en motiverende gespreksvoering.

Intervisie
Tijdens de tweewekelijkse intervisiebijeenkomsten delen wij wat wij meemaken op onze stageplekken. Dit betreft hetgeen waar wij tegen aanlopen, of waar wij moeite mee hebben. Doen wij dit namelijk niet, dan zou dat kunnen leiden tot terugval in gedrag, houding, depressie of middelen.

‘Omdat wij weten dat we te allen tijde over onze ‘kwetsbaarheden’ leren praten. Dit om te voorkomen dat we het alleen willen gaan dragen.’

Coaching

Elke deelnemer van de Interne Opleidingsschool wordt begeleid door een persoonlijke coach. Eens per veertien dagen bespreek je samen wat jouw ontwikkelingen zijn op het gebied van groei naar ervaringsdeskundigheid. Na elk gesprek schrijf je een reflectieverslag. Coaches zijn merendeels zelf ervaringsdeskundigen die in vaste dienst van De Hoop zijn.

‘Wij erkennen dat wij het nodig hebben om, ook in individuele coaching, aangemoedigd en bijgestuurd te worden.’