Kerken en De Hoop

De Hoop en kerken zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit voert terug naar het ontstaan van onze organisatie. In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Dat werd De Hoop. Veel kerken zijn ook nog steeds dicht betrokken bij De Hoop. Dit doen zij door bijvoorbeeld biddend en financieel achter het werk te staan. Ook zijn ze betrokken bij cliënten die een gemeente zoeken nadat ze bij De Hoop in behandeling zijn geweest. Tegelijkertijd mogen wij onze inhoudelijke kennis delen, zodat kerken kunnen herkennen wanneer iemand hulp nodig heeft. Vanuit het KICG bieden we regelmatig cursusavonden aan voor pastoraal betrokkenen in kerken en gemeenten.

Bekijk het aanbod van het KICG

24 mei: Ontmoetings- en inspiratieavond voor kerken in de regio Rotterdam-Rijnmond

De Hoop ggz nodigt pastoraal werkers, voorgangers, diakenen of anderszins geïnteresseerden vanuit kerkelijke gemeenten in en rondom de regio Rotterdam-Rijnmond van harte uit voor een ontmoetings- en inspiratieavond op D.V. donderdagavond 24 mei 2018 in Rotterdam. Het centrale thema is: Hoe ga je in de pastorale praktijk om met psychische problemen zoals depressie en angst? Daarnaast gaan we graag met de aanwezigen in gesprek over de vraag hoe De Hoop en de kerken in en rondom Rotterdam-Rijnmond elkaar verder kunnen aanvullen en versterken.

Datum: donderdag 24 mei 2018, ontvangst 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Locatie: Continental Art Centre, Robert Kochplaats 342, 3068 JD Rotterdam

Aanmelden voor deze avond

Wat als iemand hulp nodig heeft?

Als kerk kun je een belangrijke rol vervullen in het bespreekbaar maken van verslavingsproblemen en psychische problemen. Het kan een thema zijn in een preek, je kunt het behandelen tijdens een Bijbelstudie, je kunt samen bidden voor mensen die te maken hebben met verslavingen en psychische problemen, of ze nu zichtbaar zijn of niet. Hieronder kun je ter inspiratie een aantal bestanden downloaden met informatie over alcohol en geloof en de rol die de kerk kan spelen.

Naast dat je het onderwerp verslaving en psychische problemen bespreekbaar kunt maken en er voor iemand kan zijn die kampt met problemen op dit gebied, kun je iemand ook wijzen op hulp bij De Hoop. Uiteindelijk is het van belang dat iemand wel zelf de keuze maakt om hulp te zoeken.

Informatie over De Hoop in het kerkblad

Wil je graag informatie bieden over De Hoop in het kerkblad of het jaarboekje? Dan kun je daar kant-en-klare teksten voor gebruiken. Ben je op zoek naar andere, specifieke informatie over De Hoop? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wil je een collecte aanmelden voor De Hoop, of ons uitnodigen in je gemeente om iets te vertellen over het werk van De Hoop? Dan kun je contact opnemen met Stichting Vrienden van De Hoop.

Stichting Vrienden van De Hoop

Het werk van De Hoop wordt op verschillende manieren ondersteund, bijvoorbeeld door gaven en gebed. Stichting Vrienden van De Hoop is de organisatie die de contacten onderhoudt met de achterban. Zij zorgen voor de fondsenwerving, zodat de diverse onderdelen van De Hoop die niet vergoed worden vanuit zorgverzekeraars en subsidies, toch kunnen blijven bestaan. Een voorbeeld hiervan is de pastorale zorg die cliënten kunnen ontvangen als zij dit willen. Maar ook onze Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid en onze inloophuizen zijn voorbeelden van het werk waar Stichting Vrienden van De Hoop de fondsen voor werft.

Meer weten over Stichting Vrienden van De Hoop? Wil je een actie doen voor onze organisatie, of een collecte houden voor De Hoop?