HKZ logo
De Hoop helpt!

Klinische hulp bij psychiatrische problematiek

De klinische psychiatrische behandeling van De Hoop is bedoeld voor observatie, diagnostiek en behandeling bij diverse algemene psychiatrische problematiek (o.a. stemmingsproblematiek, angststoornissen, psychotische stoornissen en eetstoornissen).

N.B.: De Hoop biedt in haar kliniek algemene psychiatrische hulp en biedt geen specialistisch aanbod bij bijvoorbeeld eetstoornissen, autisme of persoonlijkheidsproblematiek. Indien nodig verwijzen we u door naar een specialistische instelling.

Behandeling
De behandeling vindt plaats in de vorm van een vrijwillige opname op een besloten afdeling. De behandeling is gericht op symptoomvermindering, ontlasting van de thuissituatie (soms na een crisissituatie), steun en stabilisatie, motivatie, activatie en verwerven van nieuwe copingvaardigheden, waaronder ook sociale vaardigheden. Het verblijf vindt plaats in een groep van maximaal twaalf personen en de behandeling is individueel gericht. Uw hulpvraag staat centraal in uw persoonlijk behandelprogramma. Tijdens uw behandeling hebt u regelmatig gesprekken met behandelend arts/psychiater en met een persoonlijk begeleider. Afhankelijk van de hulpvraag biedt De Hoop binnen deze behandeling o.a. farmacotherapie, cognitieve gedragstherapie, pastorale counseling, systeem- en/of relatietherapie. In het dagprogramma zijn onder andere trainingen, Bijbelstudie, creatieve- en muziektrainingen en sportmomenten opgenomen.

Behandelplan
Aan het begin van de behandeling stellen we een behandelplan op. Hierin staan de met u overeengekomen behandeldoelen beschreven waaraan gedurende de opname zal worden gewerkt. Op vaste momenten evalueren we met u hoe het met uw behandeling gaat en stellen we zonodig het behandelplan bij.

Behandelduur
De behandeling op de kliniek psychiatrie duurt zo kort als mogelijk is, maar kan maximaal 3 maanden duren. De duur van uw behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de in te zetten behandeling. Na de klinische hulp bestaat de mogelijkheid van ambulante vervolgbehandeling (poliklinisch), al dan niet bij De Hoop ggz.

Locatie
De klinische psychiatrische behandeling wordt geboden op Dorp De Hoop, Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht.

Financiën
Je behandeling wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. Houd daarnaast rekening met een eigen (jaar)risico van je verzekering. Neem voor informatie over de hoogte van je eigen risico contact op met je zorgverzekeraar.

Aanmelden
Je kunt jezelf via je huisarts aanmelden. Wil je meer weten over de aanmeldprocedure? Klik dan hier. Je hebt altijd een verwijskaart nodig van je huisarts of medisch specialist.