HKZ logo
De Hoop helpt!

Klinische zorg

Wanneer je problemen allesoverheersend zijn of wanneer het om een andere reden beter is om tijdelijk je thuissituatie te verlaten, dan biedt De Hoop je de mogelijkheid van opname in een behandelcentrum. De Hoop biedt klinische zorg bij verslaving en bij psychische problemen.

Behandelteam
Een arts, GZ-verpleegkundige, GZ-psycholoog, maatschappelijk werker en psychiater zijn verantwoordelijk voor de klinische zorg. Per behandeltraject wordt bepaald welke professies bij de behandeling betrokken zijn.

Overige hulp
De Hoop kijkt bij de toewijzing van de soort behandeling naar de zwaarte van je problematiek. Houd er rekening mee dat bij bepaalde problematiek andere vormen van zorg dan klinische zorg wordt aangeboden, bijvoorbeeld ambulante hulp.