Kwaliteitsstatuut De Hoop ggz

Zorginstellingen zijn verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe De Hoop ggz haar zorg heeft ingericht. Je krijgt met het lezen van het statuut een indruk van hoe de intakeprocedure gaat, hoe de behandeling geëvalueerd wordt en hoe de kwaliteit van de professionals geborgd wordt.

De Hoop en het HKZ-keurmerk

Vanaf 1 maart 2007 dragen we het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Per 1 januari 2008 geldt dit keurmerk als eis voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks vinden verschillende audits plaats bij onderdelen van De Hoop, uitgevoerd door het bureau DNV.

Lees meer over het HKZ-keurmerk

Depressie, angsten, verslaving… het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. Zoek jij hulp en wil je daarvoor de eerste stap zetten? De Hoop helpt je op weg.