Kwaliteitsstatuut De Hoop ggz

Zorginstellingen zijn verplicht om een Kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe De Hoop ggz haar zorg heeft ingericht. Je krijgt met het lezen van het statuut een indruk van hoe de intakeprocedure gaat, hoe de behandeling geëvalueerd wordt en hoe de kwaliteit van de professionals geborgd wordt.

De Hoop en het HKZ-keurmerk

Vanaf 1 maart 2007 dragen we het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Per 1 januari 2008 geldt dit keurmerk als eis voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks vinden verschillende audits plaats bij onderdelen van De Hoop, uitgevoerd door het bureau DNV.

Het HKZ-keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van De Hoop. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem van De Hoop voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De Hoop heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ-keurmerk betekent dat De Hoop:

  • de zaken intern goed op orde heeft
  • de klant principieel centraal stelt
  • betrouwbare resultaten kan presenteren
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Depressie, angsten, verslaving… het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. Zoek jij hulp en wil je daarvoor de eerste stap zetten? De Hoop helpt je op weg.