De zorg die we bieden aan onze cliënten gaat de komende tijd door, maar wel met aanpassingen. We zijn verantwoordelijk voor het geven van goede ggz-zorg en tegelijk voor de fysieke  veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers, daarom hebben we verschillende maatregelen getroffen.

Poliklinische en ambulante zorg

 • Wij bellen u
  U wordt gebeld door De Hoop over de afspraak die u heeft voor intake of behandeling. Er zal met u besproken worden hoe uw intake of behandeling nu plaats zal gaan vinden.
 • Telefonisch of online contact
  Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk telefonisch of online behandelen en zo min mogelijk face-to-face afspreken. Onze behandelaren werken in principe vanuit huis en zijn niet meer aanwezig op de polikliniek. Alleen wanneer de regiebehandelaar om behandelinhoudelijke redenen een face-to-face contact noodzakelijk vindt, wordt dit met u afgesproken. Het verpleegkundige spreekuur op de polikliniek gaat in de gebruikelijke vorm door, medisch noodzakelijke handelingen worden nog wel verricht.
 • Huisbezoek
  Huisbezoeken worden zo min mogelijk gedaan. Hiervoor in de plaats wordt een telefonische of online afspraak met u gemaakt. Alleen op indicatie wordt nog een huisbezoek uitgevoerd. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt telefonisch afgestemd en geïnformeerd naar de gezondheid. Basis hygiënemaatregelen worden in acht genomen.

Behandeling in de kliniek en verblijf in de woonvormen

De zorg in de klinieken en woonvormen gaat door, maar met de volgende aanpassingen:

 • Opname in een van de klinieken
  In deze tijd kan nog steeds opname in een van onze klinieken plaatsvinden. Wel zijn er aangescherpte regels. Dit is om uw veiligheid en de veiligheid van de al aanwezige cliënten te beschermen. Wanneer u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kan een opname in de kliniek niet doorgaan. Hiermee volgen we de RIVM richtlijnen om besmetting te voorkomen. Ook het proces om tot opname te komen en het eventueel binnen De Hoop doorstromen naar een van de andere klinieken, kan anders verlopen dan normaal. We informeren u hierover wanneer u wordt gebeld over uw opnamedatum.
  Met cliënten voor wie het coronavirus extra risicovol is, wordt apart besproken of behandeling in de kliniek nu noodzakelijk is of dat er gezien de risico’s ook digitale ambulante behandeling kan plaatsvinden.
 • Verlof
  Cliënten gaan niet meer op verlof, tenzij de regiebehandelaar beoordeelt dat dit wel noodzakelijk is. Cliënten met permissietijd hebben geen toestemming om deze tijd door te brengen in groepen of huisgezinnen, tenzij dat de regiebehandelaar dit om behandelinhoudelijke redenen wel noodzakelijk vindt. Als er sprake is van deze uitzondering, wordt de temperatuur opgemeten bij terugkomst.
 • Bezoek aan een cliënt of bewoner
  Een bezoek brengen aan een cliënt in de kliniek en op de afdeling PkBW is niet meer mogelijk, tenzij er op aanwijzing van de regiebehandelaar een dringende reden is om dit wel te doen.
  Een uitzondering maken we voor de jongen op de Kinder- en jeugdkliniek; bij hen mag één bezoeker langskomen, maar ontvangst kan alleen buiten de afdeling plaatsvinden.
  Bezoek aan een bewoner in een van de woonvormen is alleen mogelijk met toestemming van de teamleider of manager van de locatie.
 • Afspraken en contacten buiten De Hoop
  Cliënten van de PkBW en bewoners van de woonvormen worden gevraagd de contacten buiten de woonlocatie maximaal mogelijk te beperken. Wel is het mogelijk nog naar een betaalde baan gaan, maar wel met inachtneming van de landelijke richtlijnen voor hygiëne. Het continueren van vrijwilligerswerk kan in principe niet, tenzij het om zorginhoudelijke reden onverantwoord is wanneer de cliënt of bewoner dit stopt.
 • Dagbesteding
  Cliënten en bewoners gaan niet meer naar dagbesteding of een van onze leerwerkbedrijven, maar er worden binnen de eigen groep activiteiten aangeboden in samenwerking met de leerwerkbedrijven van Werkvisie.
 • Behandeling
  Groepsbehandelingen binnen de eigen kliniek blijven doorgaan; behandelgroepen op de PkBW niet tenzij de groep bestaat uit dezelfde mensen als de woongroep.
 • Afdelingsoverstijgende activiteiten
  Afdelingsoverstijgende activiteiten zoals de Lofprijsavonden, Gastenbidstond en Stay Clean-groepen vinden geen doorgang. Activiteiten met de eigen leefgroep kunnen wel doorgaan, zoals sport.

Inloophuizen 

De inloophuizen in Vlissingen en Dordrecht zijn allebei gesloten.

Hygiëne maatregelen

Met de volgende maatregelen willen we een ieder vragen bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.

 • Was uw handen regelmatig en goed.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes die u meteen na gebruik weggooit.
 • We houden de grens van anderhalve meter in acht wanneer face-to-face-contact noodzakelijk is.
 • We willen u uiteraard hartelijk blijven begroeten wanneer u ons bezoekt, maar we zullen u gezien de situatie niet de hand schudden.
Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden

Bij nieuwe ontwikkelingen zal dit bericht geüpdatet worden.