Nog altijd heeft het coronavirus impact op de samenleving en op de zorg die we als De Hoop ggz verantwoord en veilig kunnen bieden. Gelukkig zijn alle vormen van zorg weer mogelijk. Voorop staat dat we ernaar streven dat iedere cliënt de behandeling krijgt die nodig is, ook in deze omstandigheden. We zijn verantwoordelijk voor het geven van goede ggz-zorg en tegelijk voor de fysieke veiligheid van onze cliënten en medewerkers, daarom hebben we verschillende maatregelen getroffen. We stemmen de manier van zorgverlenen met u en eventueel uw naasten af, zodat we samen tot de best passende en veilige zorg komen.

Poliklinische en ambulante zorg 

 • Wij bellen u
  U wordt gebeld door De Hoop over de afspraak die u heeft voor intake of behandeling. Er zal met u besproken worden hoe uw intake of behandeling plaats zal gaan vinden. Daarnaast vragen we u naar uw lichamelijke gezondheid. Wanneer u klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kan een face-to-face afspraak niet doorgaan en bespreken we een alternatief. 
   
 • Telefonisch, online of contact op een van de locaties (face-to-face)
  Uitgangspunt is dat cliënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze omstandigheden. De behandelaar streeft ernaar samen met de cliënt en zijn naasten te komen tot de best passende vorm. Dit betekent dat afspraken telefonisch, online en face-to-face kunnen plaatsvinden. De veiligheid van medewerkers en cliënten moet voldoende kunnen worden gewaarborgd. Onze wachtruimtes en poliklinieken zijn zo ingericht dat we u volgens de RIVM-richtlijnen kunnen ontvangen. 
  Het verpleegkundige spreekuur op de polikliniek gaat in de gebruikelijke vorm door, medisch noodzakelijke handelingen worden altijd verricht. Onze medewerkers hebben persoonlijke beschermingsmiddelen die zij zo nodig gebruiken bij het verlenen van lichamelijke zorg of onderzoek. 
   
 • Afspraak op één van onze locaties
  – Op de locatie die u bezoekt, treft u bij binnenkomst de regels aan waaraan we ons houden, om zo een veilig bezoek mogelijk te maken. Dit kan gaan over looprichting, ontsmetten van uw handen en gebruik van de wachtruimten. Er is altijd een medewerker bij de ontvangstbalie om u te helpen wanneer u hier vragen over heeft. 
  – Wilt u niet vroeger komen dan het moment van uw afspraak? Zo voorkomen we dat het te druk wordt op onze locaties.  
   
 • Huisbezoek
  Samen met de cliënt wordt overwogen of een huisbezoek mogelijk is. De landelijke RIVM-richtlijnen moeten in acht genomen kunnen worden bij een bezoek. Wanneer er om reden geen huisbezoek kan plaatsvinden, kan ook buiten de woning worden afgesproken. Anders wordt er een telefonische of online afspraak met u gemaakt. Zo nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt bij een huisbezoek, zoals een mondkapje en handschoenen.

Behandeling in de kliniek en verblijf in de woonvormen

De zorg in de klinieken en woonvormen gaat door, maar met de volgende aanpassingen:

 • Opname in een van de klinieken
  In deze tijd kan nog steeds opname in een van onze klinieken plaatsvinden. Wel zijn er aangescherpte regels. Dit is om uw veiligheid en de veiligheid van de al aanwezige cliënten te beschermen. Wanneer u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kan een opname in de kliniek niet doorgaan. Ook het proces om tot opname te komen en het eventueel binnen De Hoop doorstromen naar een van de andere klinieken, kan anders verlopen dan normaal. We informeren u hierover wanneer u wordt gebeld over uw opnamedatum.
  Met cliënten voor wie het coronavirus extra risicovol is, wordt apart besproken of behandeling in de kliniek nu noodzakelijk is of dat er gezien de risico’s ook digitale ambulante behandeling kan plaatsvinden.
 • Verlof
  Cliënten mogen op verlof, na overleg met de regiebehandelaar. Voorafgaand aan een verlof wordt een screening gedaan op risicovolle contacten.
 • Bezoek aan een cliënt of bewoner
  Een bezoek brengen aan een cliënt in de kliniek, op de afdeling PkBW of in een van de woonvormen is mogelijk na afstemming met de teamleider of manager.
 • Afspraken en contacten buiten De Hoop
  Cliënten van de PkBW en bewoners van de woonvormen kunnen op bezoek gaan bij 1 of 2 andere personen. Ook is het mogelijk naar een betaalde baan te gaan of vrijwilligerswerk te doen, maar wel met inachtneming van de landelijke richtlijnen voor hygiëne.
 • Dagbesteding
  Cliënten en bewoners kunnen weer naar dagbesteding of een van onze leerwerkbedrijven. Door de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand, kan dit wel anders of minder vaak dan voorheen ingevuld worden omdat er meer ruimte nodig is om veilig met elkaar te kunnen werken.
 • Behandeling
  Groepsbehandelingen binnen de eigen kliniek blijven doorgaan; behandelgroepen op de PkBW starten ook weer op.  De deeltijdbehandeling KJP zal met aanpassingen doorgaan.
 • Afdelingsoverstijgende activiteiten
  Afdelingsoverstijgende activiteiten zoals Stay Clean groepen en sportactiviteiten buiten zijn weer gestart. De Lofprijsavonden en de Gastenbidstond vinden nog geen doorgang. 

Inloophuizen 

De inloophuizen in Vlissingen en Dordrecht zijn allebei gesloten.

Hygiëne maatregelen

Met de volgende maatregelen willen we een ieder vragen bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.

 • Was uw handen regelmatig en goed.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes die u meteen na gebruik weggooit.
 • We houden de grens van anderhalve meter in acht wanneer face-to-face-contact noodzakelijk is.
 • We willen u uiteraard hartelijk blijven begroeten wanneer u ons bezoekt, maar we zullen u gezien de situatie niet de hand schudden.
Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden

Bij nieuwe ontwikkelingen zal dit bericht geüpdatet worden.