Polikliniek Dordrecht | Informatie voor verwijzers

Wat onze polikliniek onderscheidt, is dat wij zowel verslavingszorg als reguliere GGZ-zorg onder één dak aanbieden. Binnen de verslavingszorg kunnen we cliënten van dienst zijn, omdat we binnen ons multidisciplinaire team veel ervaring hebben met het begeleiden van deze problematiek.

Maar ook bij andere klachten, zoals angst, somberheid, persoonlijkheidsproblematiek of klachten vanwege traumatische ervaringen, kunnen we passende zorg leveren. Mocht er nog geen duidelijkheid bestaan over de aard van klachten, kunnen we psychodiagnostiek uitvoeren. Omdat psychische problematiek altijd invloed heeft op naasten, vinden we het belangrijk om de mensen om de cliënt heen te betrekken bij de behandeling. Als afwezigheid van ziekte of klachten niet mogelijk blijkt te zijn, dan helpen we de cliënt om zich aan te passen en zelf de regie te voeren, ondanks psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.

Klik op het plusje van de problematiek om te zien welke in- en exclusiecriteria daarvoor gelden en welke behandelingen De Hoop ggz | Polikliniek Dordrecht aanbiedt.

Volwassenzorg

 • Inclusiecriteria

  • Separatieangststoornis
  • Specifieke fobie
  • Sociale angstsstoornis
  • Paniekstoornis
  • Agorafobie
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Angststoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde angsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Selectief mutisme
  • Angststoornis door een somatische aandoening
  • Ongespecificeerde angsstoornis

  Behandeling

  • CGT, faramcotherapie
  • CGT, farmacotherapie, groepstherapie, steunend structurerend
  • CGT, farmacotherapie, steunend structurerend, VERS
  • CGT, verslavingszorg, farmacotherapie, steunend structurerend
  • CGT, diagnostiek, steunend structurerend, farmacotherapie
 • Inclusiecriteria

  • Taradieve dystonie of taradieve acathisie
  • Houdingstremor door medicatie
  • Andere bewegingsstoornis door medicatie
  • Antidepressiva-discontinueringssyndroom
  • Andere bijwerkingen van medicatie

  Exclusiecriteria

  • n.v.t.

  Behandeling

  • Farmacotherapie
 • Inclusiecriteria

  • Bipolaire I stoornis
  • Bipolaire II stoornis
  • Cyclothyme stoornis
  • Bipolaire stemmingsstoornis door een middel/ medicatie
  • Ongespecificeerde bipolaire-stemmingsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Bipolaire stemmingsstoornis door een somatische aandoening

  Behandeling

  • Farmacotherapie, psycho-educatie, steunend structurerend, SR/Life Chart
  • Farmacotherapie, psycho-educatie, SR, Life Chart, MW
  • Farmacotherapie, psycho-educatie, steunend en structurerend, MW
  • Farmacotherapie, klinische (detox), psycho-educatie, CGT middelen/verslavingszorg, steunend structurerend
  • Farmacotherapie, psycho-educatie, LCM/SR, steunend structurerend, MW
 • Inclusiecriteria

  • Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis
  • Depressieve stoornis (licht, matig, ernstig)
  • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie)
  • Premenstruele stemmingsstoornis
  • Depressieve stemmingsstoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde depressieve-stemmingsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Depressieve stemmingsstoornis door een somatische aandoening
  • Ongespecificeerde depressieve stemmingsstoornis

  Behandeling

  • CGT, farmacotherapie, steunend structurerend, VERS
  • CGT, VERS, Steunend structurerend, groepstherapie
  • CGT, verslavingszorg, farmacotherapie, steunend structurerend
  • CGT, farmacotherapie, diagnostiek, VERS, steunend/structurerend

   

 • Inclusiecriteria

  • Oppositionele-opstandige stoornis
  • Periodiek explosieve stoornis
  • Norm-overschrijdend-gedragsstoornis
  • Pyromanie
  • Kleptomanie
  • Andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis
  • Ongespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis

  Exclusiecriteria

  • n.v.t.

  Behandeling

  • Emotieregulatie, CGT, steunend structurerend

   

 • Inclusiecriteria

  • Dissociarieve amnesie
  • Depersonalisatie-/ derealisatiestoornis
  • Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis

  Exclusiecriteria

  • Ongespecificeerde dissociatieve stoornis

  Behandeling

  • Traumabehandeling, emotieregulatie, steunend en structurende ondersteuning
  • Traumabehandeling, steunend en structurend
  • Traumabehandeling, steunend en structurend
 • Inclusiecriteria

  • Genderdysforie bij adolescenten en volwassenen

  Exclusiecriteria

  • n.v.t.

  Behandeling

  • CGT, zelfbeeld
 • Inclusiecriteria

  • Stoornis in alcoholgebruik
  • Alcoholintoxicatie
  • Alcoholontrekkingssyndroom
  • Andere stoornissen door alcohol
  • Ongespecificeerde alcohol gerelateerde stoornis
  • Stoornis in cannabisgebruik
  • Cannabisintoxicatie
  • Cannabisontrekkingssyndroom
  • Andere stoornissen door cannabis
  • Ongespecificeerde cannabisgerelateerde stoornis
  • Stoornis in het gebruik van opioïde
  • Stoornis in het gebruik van een stimulantium
  • Intoxicatie door een stimulantium
  • Ontrekkingssyndroom van een stimulantium
  • Andere stoornissen door een stimulantium
  • Ongespecificeerde stimulantiumgerelateerde stoornis
  • Stoornis in tabakgebruik
  • Tabaksontrekkingssyndroom
  • Andere stoornissen door tabak
  • Ongespecificeerde tabaksgerelateerde stoornis
  • Ongespecificeerde stoornis gerelateerd aan een ander (of onbekend) middel
  • Gokstoornis

  Exclusiecriteria

  • Cafeïne-intoxicatie
  • Cafeïneontrekkingssyndroom
  • Andere stoornissen door cafeïne
  • Ongespecificeerde cafeïnegerelateerde stoornis
  • Fencyclidine-intoxicatie
  • Intoxicatie door hallucinogeen
  • Persisterende perceptiestoornis door hallucinogeen
  • Andere stoornissen door een hallucinogeen
  • Ongespecificeerde fencyclidinegerelateerde stoornis
  • Ongespecificeerde hallucinogeengerelateerde stoornis
  • Intoxicatie door een inhalantium
  • Andere stoornissen door een inhalantium
  • Intoxicatie door een opioïde
  • Ontrekkingssyndroom door een opioïde
  • Andere stoornissen door een opioïde
  • Ongespecificeerde opioïdegerelateerde stoornis
  • Stoornis in het gebruik van een hypnoticum of anxiolyticum
  • Intoxicatie door een hypnoticum of anxiolyticum
  • Ontrekkingssyndroom van een hypnoticum of anxiolyticum
  • Andere stoornissen door een hypnoticum of anxiolyticum
  • GHB niet
  • Andere stoornis in het gebruik van een ander (of onbekend) middel
  • Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel
  • Ontrekkingssyndroom van een ander (of onbekend) middel
  • Stoornissen door een ander (of onbekend) middel

  Behandeling

  • CGT, detoxificatie, farmacotherapie, VPK spreekuur
  • Detox, steunend/structurerend
  • Detox, steunend/structurerend, farmacotherapie
 • Inclusiecriteria

  • Verstandelijke beperking (IQ)
  • Autisme spectrum stoornis
  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD)

  Exclusiecriteria

  • Wanneer verstandelijke beperking het hoofdprobleem is en elders betere behandeling is (IQ).
  • Taalstoornins, spraak klankstoornis, stoornis in spraakvloeiendheid, sociale pragmatische communicatie stoornis, ongespecificeerde communicatie stoornis.
  • Wanneer er elders betere behandeling is.
  • Specifieke leerstoornissen (Beperkingen in het lezen, beperkingen in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, beperkingen in het rekenen).
  • Motorische stoornissen
  • Ticstoornis
  • Andere gespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis
  • Ongespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis

  Behandeling

  • Steunend structurerende gesprekken, praktische ondersteuning, psycho-educatie.
  • Farmacotherapie
  • Psycho-educatie, emotieregulatie, farmacotherapie, steunend en structurerend
  • Psycho-educatie, groepstherapie (ADHD groep), VERS, farmacotherapie
 • Inclusiecriteria

  • Obsessief-compulsieve stoornis (dwangstoornis)
  • Verzamelstoornis
  • Trichotillomanie
  • Exoriatiestoornis
  • Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde obsessieve-compulsieve of verwante stoornis

  Exclusiecriteria

  • Morfodysfore stoornis
  • Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een somatische aandoening
  • Ongespecificeerde obsessieve-compulsieve of verwante stoornis

  Behandeling

  • CGT, farmacotherapie, steunend structurerend,
  • CGT, thuisbegeleiding
  • CGT, psycho-educatie
  • CGT, steunend structurerend, verslavingszorg, medicatie evaluatie
  • CGT, steunend structurerend, psycho-educatie, farmacotherapie, diagnostiek
 • Inclusiecriteria

  • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
  • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
  • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
  • Borderline persoonlijkheidsstoornis
  • Histrionische persoonlijkheidsstoornis
  • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
  • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
  • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
  • Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
  • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

  Exclusiecriteria

  • Persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening

  Behandeling

  • CGT, schematherapie, steunend structurerend
 • Inclusiecriteria

  • Reactieve hechtingsstoornis
  • Posttraumatische-stressstoornis
  • Acute stressstoornis
  • Aanpassingsstoornis
  • Andere gespecificeerde psychotrauma- of stressorgerelateerde stoornis

  Exclusiecriteria

  • Ongespecificeerde psychotrauma- of stressorgerelateerde stoornis

  Behandeling

  • Traumabehandeling,
  • Traumabehandeling, steunend structurerend, emotieregulatie
 • Inclusiecriteria

  • Waanstoornis
  • Kortdurende psychotische stoornis (door middel/ medicatie)
  • Kortdurende psychotische stoornis
  • Schizofreniforme stoornis
  • Schizofrenie
  • Schizoaffectieve stoornis

  Exclusiecriteria

  • Psychotische stoornis door somatische aandoening
  • Katatonie
  • Katatone stoornis door somatische aandoening
  • Ongespecificeerde katonie
  • Andere gespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis
  • Ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis

  Behandeling

  • Farmacotherapie, psycho-educatie
  • Farmacotherapie, kliniek, psycho-educatie, VPK spreekuur
  • Farmacotherapie, steunend en structurerend, psycho-educatie.
  • Farmacotherapie, psycho-educatie, steunend en structurerend, MW
 • Inclusiecriteria

  • Insomniastoornis
  • Hypersomnolentiestoornis
  • Non-remslaap-arousalstoornissen
  • Nachtmerriestoornis
  • Remslaapgedragsstoornis
  • Rustelozebenensyndroom
  • Slaapstoornis door een middel/ medicatie
  • Andere gespecificeerde insomniastoornis
  • Ongespecificeerde insomniastoornis
  • Andere gespecificeerde hypersomnialentiestoornis
  • Ongespecificeerde hypersomnialentiestoornis

  Exclusiecriteria

  • Narcolepsie
  • Obstructieve-slaapapneu-/ hypopneussyndroom
  • Slaapgerelateerde hypoventilatie
  • Circadianeritme-slaap-waakstoornis
  • Andere gespecificeerde slaap-waakstoornis
  • Ongespecificeerde slaap-waakstoornis

  Behandeling

  • Slaaptraining, CGT en faramcotherapie
  • Detox, steunend/structurerend
 • Inclusiecriteria

  • Ruminatiestoornis
  • Vermijdende/ restrictieve voedselinnamestoornis
  • Anorexia nervosa
  • Boulimia nervosa
  • Eetbuistoornis
  • Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis

  Exclusiecriteria

  • Ongespecificeerde voedings- of eetstoornis

  Behandeling

  • Eetstoornissen CGT/steunend en structurerend