HKZ logo
De Hoop helpt!

Traject Dubbel Diagnose

Het traject Dubbel Diagnose is voor mensen die naast hun verslaving te maken hebben met psychische- of psychiatrische problemen.

Je verblijft voor een maximale duur in een kliniek, waarbij je behandelprogramma bestaat uit 24-uurs begeleiding met individuele behandeling, groepstrainingen en dagbesteding.

Tijdens de opname is er een actieve betrokkenheid van de verwijzer/ambulante behandelaar. Indien er nog geen ambulant behandeltraject is wordt er samen met jou gekeken naar een passend na-traject. Dit kan bijvoorbeeld zijn begeleid of beschermd wonen, poliklinische contacten of ambulante begeleiding via De Hoop of een andere instelling.

Behandeling:

-           Behandeling psychische of psychiatrische problematiek

-           Detoxificatie van middelen zoals alcohol, benzodiazepines, cannabis, cocaïne,
            nicotine, XTC

-           Diagnostiek (deels via afdeling Specialistische Zorg)

-           Methadon onderhoudsbehandeling richting afbouw

Bij aanvang van de behandeling stel je samen met jouw behandelaar en mentor  een behandelplan op. In dit plan staan ook jouw persoonlijke doelen. Ter ondersteuning van de behandeling wordt je regelmatig gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Zo kunnen jij en jouw behandelaar zien welke vooruitgang je tijdens de behandeling hebt gemaakt. Op basis van de bereikte resultaten kan besloten worden de behandeling aan te passen. In het behandelplan wordt o.a. opgenomen: resocialisatie, dagbesteding, financiën, terugvalpreventie, en ook de geestelijke ontwikkeling door het volgen van seminars en pastorale gesprekken.

We hechten belang aan een goed sociaal netwerk. Hieronder verstaan we dat er sprake is van betrokken en stabiele contactpersonen. We zullen met jou afstemmen hoe dit netwerk te onderhouden dan wel verder uit te breiden.

Locatie
Het traject Dubbele Diagnose bevindt zich op Dorp De Hoop, aan de Provincialeweg in Dordrecht en biedt 30 plaatsen.

Financiering
Je klinische behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Bijlagen
Flyer bij verslaving en dubbel diagnose 2015 [pdf]