Wat bieden wij?

De Hoop ggz biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen. We hebben verschillende zorgtrajecten die variëren in lengte en behandelvorm, zowel in de basis-ggz als in de specialistische ggz. Cliënten kunnen bij ons terecht voor ambulante en klinische hulp en in een van onze woonvormen.

We stellen uiteraard de cliënt centraal met het probleem waarmee hij of zij bij ons aanklopt. Deskundige behandeling van de aandoening of hulp bij het aanpakken van de verslaving is de kern van onze zorg. Aanvullend hierop kijken we met de cliënt wat nodig is om op andere terreinen in het leven herstel te vinden. Hoe gaat het met sociale contacten, op het werk, in de woonsituatie? Worstelt de cliënt met levensvragen? We bieden op verschillende manieren ondersteuning bij het proces van herstel. Tijdens de behandeling spelen bijvoorbeeld ook ervaringsdeskundigen een belangrijke rol of kan een cliënt extra gesprekken krijgen met een pastoraal werker. Het zoeken van zinvolle dagbesteding, begeleiding bij terugkeer naar het werk of hulp bij het herstel van relaties kan van grote waarde zijn op de weg naar herstel. Na de behandeling kunnen we thuishulp bieden en kan een cliënt deelnemen aan zelfhulpgroepen.

Bekijk wat we aanvullend op de hulpverlening bieden

Verwijzing

Wanneer u bent aangesloten bij ZorgDomein, kunt u digitaal doorverwijzen naar De Hoop. In ZorgDomein is het zorgaanbod van de volgende poliklinische locaties van De Hoop te vinden: Dordrecht, Rotterdam, Vlissingen (Sta op Zorg), Houten, Veenendaal, en Amersfoort. Het zorgaanbod staat onder het kopje ‘Psychiatrie/GGZ’.

Wanneer u niet bij ZorgDomein bent aangesloten, kunt u de verwijsbrief downloaden en aan ons toesturen per post of per fax.

Polikliniek Volwassenzorg De Hoop ggz
Spuiweg 75, 3311 GT, Dordrecht
fax: 078 – 6 111 224

Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Hoop ggz
Dorp De Hoop, Provincialeweg 70, 3329 KP, Dordrecht
fax: 078 – 6 134 480

Tijdens de behandeling

Als u op de hoogte wil blijven van de behandeling van een cliënt bij De Hoop ggz, is daarvoor de toestemming van de cliënt nodig. Hij of zij kan hiervoor een toestemmingsverklaring invullen en inleveren bij De Hoop. Wanneer dat is gebeurd, informeert De Hoop ggz u als huisarts over de voortgang van de behandeling: het indicatiebesluit, de start van de (klinische) behandeling, wijziging van de behandeling en tot slot een eindverslag van de behandeling inclusief een medicatieoverzicht.

We hebben diverse locaties in Nederland waar we ambulante en klinische hulp bieden. Heeft u vragen of wilt u met ons overleggen? Neem dan contact met ons op.