De Hoop ggz biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen. We hebben verschillende zorgtrajecten, zowel in de basis-ggz als in de specialistische ggz. Daarnaast bieden we diverse vormen van begeleid wonen aan. De Hoop heeft een christelijke identiteit, maar onze zorg is bedoeld voor iedereen.

Poliklinische behandeling

De Hoop biedt poliklinische hulp op verschillende locaties in Nederland: Dordrecht, Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Veenendaal. Op alle locaties kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht voor ambulante hulp. Op een polikliniek werkt een team van specialisten – psychiater, (GZ-)psycholoog, psychotherapeut, arts, orthopedagoog, systeemtherapeut en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige – samen om passende zorg te bieden.

Klinische hulpverlening

De Hoop heeft jarenlange ervaring met klinische behandeling van groepen cliënten met psychiatrische problemen. Met en zonder middelen afhankelijkheid. Professionaliteit en kwaliteit staan bij ons voorop. Ex-cliënten, ofwel: ervaringsdeskundigen, spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ons aanbod. Zij brengen belangrijke ervaringen, kennis en kunde in. De Hoop heeft vijf verschillende klinieken. Cliënten komen in aanmerking voor klinische behandeling op basis van de zorgverzekeringswet, verwijzing door justitie of vanuit de jeugdwet.

Aanvullend aanbod

Deskundige behandeling van de aandoening of hulp bij het aanpakken van de verslaving, is de kern van onze zorg. Aanvullend hierop kijken we met de cliënt wat nodig is om op andere terreinen in het leven herstel te vinden. Tijdens de behandeling spelen ook ervaringsdeskundigen een belangrijke rol of kan een cliënt extra gesprekken krijgen met een geestelijk verzorger. Het zoeken van zinvolle dagbesteding, begeleiding bij terugkeer naar het werk of hulp bij het herstel van relaties kan van grote waarde zijn op de weg naar herstel. Na de behandeling kunnen we thuishulp bieden en kan een cliënt deelnemen aan zelfhulpgroepen.

Bekijk ons aanvullend aanbod

Tijdens de behandeling

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de behandeling van een cliënt bij De Hoop ggz, is daarvoor de toestemming van de cliënt nodig. Deze kan hiervoor een toestemmingsverklaring invullen en inleveren bij De Hoop. Wij informeren u vervolgens over de voortgang van de behandeling: het indicatiebesluit, de start van de (klinische) behandeling, wijziging van de behandeling en tot slot een eindverslag van de behandeling inclusief een medicatieoverzicht.

We hebben diverse locaties in Nederland waar we ambulante en klinische hulp bieden. Heeft u vragen of wilt u met ons overleggen? Neem dan contact met ons op.