De Ark biedt plaats aan mannen met een verslavingsproblematiek in combinatie met LVB en mogelijk andere problematiek, waaronder persoonlijkheidspathologie en psychotische kwetsbaarheid. Vaak is bij deze cliënten sprake van een lange behandelgeschiedenis. Het behandelprogramma van De Ark is praktisch ingericht en biedt een duidelijke structuur en regelmaat. Vanaf december 2019 wordt een geïntegreerde behandeling aangeboden volgens de methodiek Helpers en Helden, een vorm van schema therapie speciaal ontwikkeld voor cliënten met LVB. Naast de behandelonderdelen is dagbesteding een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma. Doel van de behandeling is abstinentie van middelengebruik. De cliënt zal, over het algemeen, blijvende externe structurering nodig hebben om abstinent te blijven. Daarnaast wordt onder andere ingezet op bewustwording van eigen gedrag, herstel van zelfverzorgend gedrag en relatieherstel.

  • Beperkt aantal plaatsen voor een klinische opschaling vanuit de Zorgverzekeringswet en/of justitie voor cliënten die (mogelijk) licht verstandelijk beperkt (LVB) zijn, in combinatie met een verslavingsproblematiek en psychische stoornis;
  • Ruim aanbod voor cliënten met een WLZ VG7 indicatie;
  • Op De Ark werkt De Hoop ggz samen met Profila Zorg. De Hoop draagt zorg voor de behandeling, Profila Zorg voegt via begeleiding van de cliënt haar expertise toe ten aanzien van LVB
  • Vooralsnog heeft de kliniek alleen plaatsen voor mannen.
  • Verslavingsproblematiek in combinatie met LVB problematiek en mogelijk andere co-morbide problematiek (o.a. persoonlijkheidspathologie en psychotisch kwetsbaarheid);
  • Een lange behandelgeschiedenis, waarbij is gebleken dat cliënt onvoldoende profiteert van reguliere klinische verslavingsbehandelingen;
  • Cliënt heeft een duidelijke structuur en regelmaat nodig en een praktisch ingericht behandelprogramma;
  • Bij een klinische opname hoeft de LBV problematiek nog niet geclassificeerd te zijn. ‘Een sterk vermoeden’ is voldoende.
  • GHB afhankelijkheid;
  • Er is sprake van opiaat onderhoudsbehandeling;
  • Als een cliënt niet kan functioneren in een groep;
  • Aanhoudende concrete suïcidaliteit;
  • Aanhoudend grensoverschrijdend gedrag dat niet corrigeerbaar is. Bijv. agressieve, fysieke ontladingen of herhaald middelengebruik en of dealen;
  • Zorg waarbij de behandeling vanuit een gedwongen kader (RM of IBS vanuit de wet BOPZ) plaats moet vinden;
  • Zedendelinquentie, met een actuele status;
  • Crisisplaatsing van cliënten die moeten worden opgenomen op een gesloten afdeling waar 24u toezicht geboden is;
  • Het niet hebben van huisvesting waardoor uitstroom na de klinische periode ernstig bemoeilijkt wordt, is een bespreekpunt;
  • Bij een BAC ≥ 1,5 bij herhaalde meting en bij opiaat verslaving en bij poly middelen verslaving is voorafgaand aan de opname op De Ark een opname in de detoxkliniek geïndiceerd.
 • Het behandelprogramma bestaat uit:

  • Individuele behandeling voor verslavingsproblematiek (CGT+);
  • Individuele- (en vanaf 2020 ook groeps-) behandeling voor gedragsproblematiek en persoonlijkheidspathologie bij LVB (Helpers en Helden);
  • Supportieve behandeling uitgevoerd voor verpleegkundig specialist (bijvoorbeeld bij psychotische kwetsbaarheid i.v.m. verslavingsproblematiek en LVB problematiek);
  • VERS training, afgestemd op LVB problematiek voor emotie regulatieproblematiek;
  • Individuele CGT afgestemd op LVB voor verschillende andere soorten problematiek;
  • Naast de behandelonderdelen vormt dagbesteding bij Werkvisie een belangrijk onderdeel binnen het programma;
  • Aanvullend kan neuropsychologisch onderzoek en – indien mogelijk – persoonlijkheidsonderzoek worden uitgevoerd.
 • De maximale duur voor cliënten die een klinische behandeling nodig hebben vanuit de zorgverzekeringswet, is 6 maanden. Cliënten die door justitie zijn verwezen voor een opname op De Ark kunnen langer opgenomen worden, mits zo door justitie geïndiceerd. Op het moment dat er tijdens de klinische behandeling een WLZ indicatie VG 7 toegekend is kan de cliënt tot maximaal 2 jaar op De Ark zorg en behandeling krijgen.

  • Cliënt is abstinent van middelengebruik, maar zal – over het algemeen – blijvende externe structurering nodig hebben om abstinent te blijven;
  • Cliënt is zich bewust van eigen gedrag, en hoe hij vanuit de gezonde kanten van zichzelf zelfverzorgend gedrag kan uitvoeren;
  • Cliënt kan, meestal met de hulp van de ander, disfunctioneel interpersoonlijk gedrag doorbreken;
  • Zo mogelijk heeft er relatieherstel plaatsgevonden met het systeem en neemt het systeem, zo mogelijk, een ondersteunende rol in naar cliënt (dit ook met het oog op uitstroom);
  • In relatie met God heeft cliënt een overweging kunnen maken waar hij staat in het geloof en ervaart hij, wanneer relevant, herstel in zijn relatie met God;
 • Helpers en Helden is een vorm van schema therapie die speciaal ontwikkeld is voor cliënten met LVB. Reguliere schema therapie is niet geschikt voor deze cliënten omdat deze vorm van behandelen een beroep doet op meta-cognitief vermogen. Dit vermogen is bij cliënten met LVB meestal beperkt. Daarnaast is reguliere schema therapie vaak lastig te begrijpen voor cliënten met LVB. Helpers en Helden draagt bij aan het verminderen van probleemgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij gebruik blijven maken van hun interne en externe Helpers en Helden. De term Helpers en Helden verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en zijn steunsysteem.

Vragen? Neem gerust contact met ons op! Contactpersoon voor De Ark is Alex Begeman, GZ-psycholoog. U kunt contact opnemen via de mail - a.begeman@dehoop.org - of door hem te bellen.