Om de beste zorg te kunnen bieden werken we samen met andere organisaties. Hieronder vind je een paar van die belangrijke samenwerkingsrelaties.

Terwille

Wanneer je hulp zoekt in de Noord-, Midden- en Oost-Nederland, kun je terecht bij onze partner Terwille. De Hoop en Terwille zijn verbonden, zij hebben dezelfde Raad van Toezicht. Terwille biedt herstelondersteunende zorg aan mensen die te maken hebben met verslaving of prostitutie. Terwille werkt – net als de Hoop – vanuit een christelijke identiteit.

Meer informatie over Terwille

De Brug

Voor verslavingszorg in het westen van Nederland werken we samen met De Brug. Deze organisatie richt zich op hulp aan volwassenen met verslavingsproblemen.

Meer informatie over De Brug

Profila Zorg

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking met psychische problemen en/of verslavingsproblemen werken we samen met Profila Zorg. Zij hebben een locatie op het Dorp De Hoop in Dordrecht, waar De Hoop behandeling biedt aan bewoners met psychische problemen of verslavingsproblemen.

Meer lezen over deze samenwerking

"Toen besefte ik pas hoe slecht die middelen zijn. Dat heeft mij geholpen om er blijvend mee te stoppen."

Lees het verhaal van Freddy

Timon

Met name in de regio Rijnmond werken we samen met Timon op het gebied van jeugdzorg. Ook Profila Zorg en Het Leger des Heils zijn hier bij betrokken. We zijn een gezamenlijke gecontracteerde partij voor jeugdzorg in deze regio. We bieden integrale hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen; onze expertise bundelen we tot een volledig hulpaanbod.

Meer informatie over Timon

Stichting Chris en Voorkom!

Voorkom! wil jongeren en hun opvoeders eerlijke voorlichting geven over gevolgen van middelengebruik. Zij geven preventielessen op scholen en in kerken over drugs, alcohol, gokken, roken en internet. Centraal staat dat jongeren leren om zelf gezonde keuzes te maken.

Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Daarnaast verzorgen zij trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van onze deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie.

Meer informatie

Eleos

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen de christelijke ggz hebben we samen met ggz-instelling Eleos het KICG opgericht. Ook bieden we samen met Eleos deeltijd behandeling met school aan voor jongeren in Dordrecht en in Ede.

Meer informatie over het KICG