Soms is het nodig om een korte tijd in een van onze klinieken opgenomen te worden. Dit kan zijn in aanvulling op een ambulant traject wat al gestart is of het kan de start zijn van je behandeling. Opname in de kliniek is altijd voor een afgebakende tijd (8 tot 12 weken), voor een kort en intensief behandelprogramma. Wanneer sprake is van psychische en verslavingsproblemen (dubbeldiagnose) kan de opnameduur anders zijn. Er vindt onderzoek plaats, groepsbehandeling en individuele behandeling. Het doel van een opname in de kliniek is dat je clean wordt in geval van verslaving, dat je situatie weer stabiliseert in geval van psychische problemen of de combinatie van verslaving en andere aandoeningen. Je start in de kliniek vervolgens met het krijgen van inzicht in de oorzaak van je problemen en wat er voor nodig is om hier anders mee om te gaan.

Een multidisciplinair team helpt je hierbij, waaronder een psychiater, (GZ-)psychologen, groepsbegeleiders, verpleegkundigen, (verslavings)artsen en systeemtherapeuten. Wanneer de periode in de kliniek is afgerond, ga je verder met ambulante behandeling. Zowel bij opname in de kliniek als bij de ambulante behandeling, is dezelfde regiebehandelaar bij jou betrokken. Dit zorgt ervoor dat voortdurend wordt bewaakt dat de zorg die je krijgt goed op elkaar aansluit. Mannen en vrouwen worden op een aparte afdeling opgenomen. Er is ook één afdeling voor mannen die niet willen roken of willen stoppen met roken.

“Vooral de aanwezigheid van multidisciplinair team vind ik heel waardevol.”

Detoxkliniek Crosspoint

Een belangrijke stap in het werken aan je verslaving is het daadwerkelijk stoppen met het gebruik van alcohol of drugs. Officieel heet dat detoxificatie. In de volksmond ook bekend als afkicken. Omdat het stoppen van gebruik van middelen en alcohol niet ongevaarlijk is bieden wij hiervoor een veilige omgeving. Dat betekent dat we je afkick medisch en psychiatrisch goed begeleiden. Ook doen we dat binnen een beschermde kliniek die er voor moet zorgen dat je tijdens je afkick goede sociale en motiverende begeleiding krijgt en niet opnieuw in aanraking komt met drugs of alcohol. Het doel van je verblijf in Crosspoint is je op een goede en veilige manier door je afkick heen te helpen.

Lees meer over Crosspoint