Ambulante thuisbegeleiding (hiervoor: ambulante woonbegeleiding) biedt specialistische persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken. Individuele begeleiding is mogelijk vanaf 16 jaar. We willen jouw graag helpen om jouw doelen te behalen!

Voorafgaand aan de begeleiding worden, in onderling overleg, doelen en hulpvragen opgesteld die vervolgens in een zorgplan verder worden uitgewerkt. We vinden het belangrijk dat dat jij je prettig voelt tijdens de begeleiding. De basis van de relatie met de begeleider is eerlijkheid, vertrouwen en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid.

Voorbeelden van onze hulp zijn begeleiding bij:
• het op orde brengen van je financiën
• dagbesteding
• een verslaving
• activiteiten in het dagelijks leven, zoals boodschappen doen
• het onderhouden en opbouwen van sociale contacten
• persoonlijke verzorging (stimuleren of aanzetten tot persoonlijke verzorging).

Doelgroep

Individuele (thuis)begeleiding biedt specialistische begeleiding aan mensen met psychosociale problemen, ggz-problematiek en aan mensen die te maken hebben gehad met (ernstige) verslavingsproblematiek. Momenteel wordt deze begeleiding geboden in regio Dordrecht, Eindhoven en Ede.

Begeleiding

De begeleiding vindt plaats op afspraak in overleg met je persoonlijk begeleider. Dit kan zowel overdag als in de avond. De intensiviteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorg die jij nodig hebt. Er zijn drie vormen van begeleiding:

• Toezicht en stimuleren, zodat je uiteindelijk zelf de vereiste activiteiten kunt ondernemen, eventueel met hulp van mensen uit je omgeving.
• Aanleren en oefenen, zodat je uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk de vereiste activiteiten kunt ondernemen, eventueel met hulp van mensen uit je omgeving.
• Helpen (samen doen), overnemen van taken die je niet zelf kunt uitvoeren en/of het voeren van regie door de zorgverlener.

Doel

De begeleiding richt zich op het (opnieuw) betekenis geven aan het leven, op herstel van de gewone dagelijkse dingen, dagbesteding, familiebanden en relaties. We richten ons in de begeleiding op jouw eigen mogelijkheden en talenten. We werken aan herstel van zelfregie en het weer op de rails krijgen van jouw leven in de maatschappij.

Financiën

De zorg die geboden wordt valt onder de WMO. Om in aanmerking te komen voor de zorg heb je een WMO indicatie nodig bij je eigen gemeente.

 

Wij willen je graag helpen om een indicatie aan te vragen. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze afdeling zorgcoördinatie van Ambulante Thuisbegeleiding door te e-mailen naar aanmeldingAW@dehoop.org