Het Huis van Hoop is een kleinschalige woonlocatie op een locatie in de binnenstad van Dordrecht waar cliënten met elkaar deel uitmaken van een woon- en leefgemeenschap. In deze woonvorm wonen enkele kernbewoners die samen met onze bewoners leven. Met elkaar vorm je als het ware een gemeenschap, waar je met elkaar meeleeft, ervaringen deelt, samen kookt of boodschappen en klusjes doet. Bewoners gaan overdag ieder hun eigen weg, maar aan het eind van de dag tref je elkaar weer in het Huis van Hoop. Hierdoor ontstaat er een hechte gemeenschap en wordt onderling ondersteuning geboden.

De begeleiding is aanwezig of beschikbaar voor de zorg die jij nodig hebt. Je krijgt een persoonlijk begeleider die met jouw gaat samenwerken om je doelen te behalen.

Doelgroep

Het Huis van Hoop is een bijzondere vorm van Beschermd Wonen. In deze kleinschalige woonvoorziening is plaats voor maximaal 12 vrouwen en mannen die te maken hebben gehad met verslavingsproblematiek of ggz-problematiek.

Het Huis van Hoop is bedoeld voor mensen waarbij het zelfstandig wonen nog niet haalbaar is, maar die wel psychisch stabiel zijn. Ook is één van de voorwaarden dat je niet verslaafd (meer) bent en dat je bereid bent om onder behandeling te staan. Vanaf 16 jaar kom je in aanmerking voor het Huis van Hoop. Er zijn beperkte mogelijkheden voor moeder en kind.

Doel

Het Beschermd Wonen in Huis van Hoop heeft als doel stabilisatie, het bieden van structuur en het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor men in behandeling is of was. We willen jouw helpen om nieuwe betekenis te geven aan het leven, ook als er beperkingen zijn. Beschermd Wonen is voornamelijk gericht op langdurige zorg.

Financiën

De zorg die geboden wordt valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor de zorg bij Beschermd Wonen heb je een indicatie nodig. Cliënten die gebruik maken van onze beschermde woonvorm Huis van Hoop betalen, afhankelijk van welke indicatie, eigen bijdrage (CAK), huur en een eigen bijdrage voor servicekosten.

Wij willen je graag helpen om een indicatie aan te vragen. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze afdeling zorgcoördinatie van Huis van Hoop.