HKZ logo
De Hoop helpt!

Welkom bij Horeb: een plek voor verandering!

Horeb is een laagdrempelige en christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen en is een locatie van De Hoop. Mannen van 18 jaar of ouder met verslavingsproblemen kunnen voor langere tijd bij Horeb verblijven.

Veilige leefomgeving
Horeb biedt een veilige en prettige leefomgeving met structuur en regelmaat, waar verslavende middelen worden geweerd. Horeb is geen kliniek is en hanteert geen uitgebreid behandelprogramma. Horeb biedt mensen waar nodig de helpende hand bij het overwinnen van obstakels in hun leven, zodat verandering en een verslavingsvrij leven mogelijk wordt.

Wie kan er bij Horeb terecht?
Bij Horeb verblijven mannen van 18 jaar of ouder. De meeste cliënten zijn verslaafd geweest aan alcohol en drugs, maar ook voor mannen met een andere verslaving is opname mogelijk. Veel bewoners hadden voor hun verblijf op Horeb een zwervend en dakloos bestaan. Iedereen met een verblijfsvergunning kan bij Horeb terecht. Via een intakegesprek wordt bekeken welke opnamemogelijkheden er zijn. Bekijk hieronder het verhaal van Wim, één van de bewoners van Horeb.Zorg dragen voor elkaar
Er wonen zestig mannen op Horeb. Zij verblijven in verschillende woongroepen. Onder leiding van een klein team medewerkers dragen de bewoners zorg voor elkaar. Ze stimuleren elkaar bij het opbouwen van een verslavingvrij leven. Het leven en werken op Horeb wordt grotendeels door de bewoners zelf gecoördineerd.

Persoonlijke groei
Bewoners leren hun verslaving definitief de rug toe te keren. Ze krijgen een nieuwe visie op hun leven. Ook leren ze te groeien in geloof en mogen ze worden zoals God hen bedoeld heeft. Horeb is een plek voor herstel en een nieuw begin!

Kennismakingsgroep
De nieuwe bewoners nemen deel aan de kennismakingsgroep. Hier leren ze de regels van Horeb kennen. Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen problemen. Ze gaan nadenken over de achterliggende oorzaken van hun verslaving. Het programma is gericht op persoonlijke verandering. De bewoners leren hun talenten kennen en hun vaardigheden ontwikkelen.

Structuur
Elke bewoner krijgt een eigen taak in het functioneren van de woon- en leefgemeenschap. De bewoners krijgen structuur door het werken op één van de stageplaatsen. Zo kunnen ze kiezen uit een werkplek bij de wasserij, de technische dienst, de administratie, de metaal, de keuken, etcetera. Degenen met meer werkervaring helpen de bewoners die het vak willen leren. Zo leren zij verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Daarnaast is er ruimte voor sport en voor ontspanning.

Zelfstandigheid
Op het terrein van Horeb staat ‘gebouw Paars'. Dit huisje is door de bewoners zelf opgeknapt. Er is plaats voor vier bewoners. De bewoners koken voor zichzelf en houden zelf het huisje schoon. Op deze manier oefenen ze met het zelfstandig wonen en wordt de stap om buiten Horeb te gaan wonen kleiner.

Betekenis van de naam Horeb:
Horeb is de berg van God, waarop Mozes een ontmoeting had met de Here God. Op deze berg kreeg Mozes de tien geboden.

  • "De Here, onze God, heeft met ons een verbond gesloten op Horeb." (Deuteronomium 5 vers 2)
  • “Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.” (Exodus 19 vers 5)